Bihor Megyei Kormányhivatal

Románia Alkotmányának rendelkezései szerint, a prefektusra és kormányhivatalra vonatkozó 340/2004 számú, módosított és kiegészített törvény, valamint a 340/2004 számú, módosított és kiegészített törvény rendelekezéseinek alkalmazására vonatkozó 460/2006 számú Kormányhatározat és a tisztviselőkre vonatkozó módosított és kiegészített 188/1999 számú törvény szerint, a területi közigazgatási egységek a deszcentralizáció, helyi autónómia és közszolgáltatások dekoncentrálásának elvére alapszanak.

A prefektus a Kormány helyi képviselője és a minisztériumok, valamint más központi közigazgatási szervek vezetője a területi közigazgatási egységekben.

A prefektus a törvény és a közrend betartásának kezese helyi szinten.

A Prefektus és a Kormányhivatal cselekedetei az alábbi jogszabályokra alapszanak:

  • Románia Alkotmánya(közzétéve a Hivatalos Közlöny I.részének 767/2003 október 31.-i számában)
  • a prefektusra és kormányhivatalra vonatkozó 2004 július 12.-i 340 számú, újrakiadott törvény(közzétéve a Hivatalos Közlöny I.részének 225/2008 március 24.-i számában)
  • a prefektusra és kormányhivatalra vonatkozó 340/2004 számú törvény egyes előírásainak alkalmazására vonatkozó 2006 április 5.-i 460-as számú Határozat
  • a 2001 április 23.-i 215-ös számú, helyi közigazgatási törvény, mely a Hivatalos Közlöny I.részének 123/2007 február 20.-i számában lett közzétéve, újrakiadásban
  • a közigazgatási perrendtartásról szóló 2004 december 2.-i 554 számú törvény.

Az intézmény stratégiai célkitűzései a Bihar megyei Kormányhivatal tevékenységi tervében vannak megemlítve a 2015-2020 időszakra vonatkozó műveleti célkitűzések megvalósításaiban:

  • a törvényesség betartási fokának növelése Bihar megyében
  • a társadalmi béke és az intézményi, valamint szociális szintű kommunikáció megerősítése
  • intézményi menedzsment fejlesztése
Megszakítás