Bihor Megyei Rendőr-felügyelőség

A. Tapasztalat:

A Bihar Megyei Rendőrkapitányság saját, hivatásos személyzettel rendelkezik a bűnmegelőzés és bűnözés leküzdésének, valamint a közrend fenntartásának terén, intézményi stabilitást jelképez és alappillére a közösségi közszolgálatnak. Az intézmény költségvetésben részesül a tevékenységéért és ez a projekt kiegészíti az intézmény pénzügyi és műveleti fenntarthatóságát.

A program prioritásaival, a SAFE BORDER, SAFER LIFE – ROHU 183 projekt egy pontosan beazonosított közösségi igényt céloz meg, azaz a polgárok és intézmények közötti, határon átnyúló együttműködés fokozását a program által. A jövőben kiegészítő támogatást fog nyújtani a közszolgálatnak és a közösség biztonságának, mivel a projektben minden olyan intézmény részt vesz, amely felelősségel rendelkezik etéren.

Mivel tranzit övezetben helyezkedik el, az EU térség nyitott határai és a migráció nagyfokú növekedése miatt nőtt a Bihar- Hajdú-Bihar térségre kiható bűnözés. A polgárok áldozatul esésének megelőzése, valamint a bűncselekmények hatékony felderítése érdekében, a migráció növekedése által okozott trend-ek és azok társadalomra kifejtett hatásának kiértékelése a felelős hatóságok közbelépését teszi szükségessé, köztük a Bihar Megyei Rendőrkapitányságét is.

A ”SAFE BORDER, SAFER LIFE – ROHU 183” partnereként optimizálódik a román és magyar regionális intézményi képviselők közötti együttműködés, ők menedzselik a két közösség biztonságát. Mitöbb, a projekt többletet hoz a Bihar Megyei Rendőrkapitányság és Hajdú-Bihar megyei Rendőrkapitányság közötti együttműködésbe, mely 2001-ben kezdődött egy egyszerű szervezési szintű, együttműködési protokollum által, amely mostanra kifejlődött és magába öleli a többi főszereplőt is: Bihar Megye Kormányhivatala és a Nagyváradi Határrendészet, a felelősségek maximális lefedése érdekében.

B. Előnyök

Konkrét igények lettek teljesítve a közösségek javára: a bűnmegelőzésben és bűnelhárításban dolgozó személyzet továbbképzése, számos közös kiképzéssel és gyakorlattal, valamint menedzseri és szakmai képességeinek javítása, az intézmények közötti információcsere felgyorsítása bármilyen fenyegetés leküzdésére.

A projekt eredményei kiemelkedőek voltak:

  • a két helyi közösség közötti egyszerű kapcsolat fejlesztése, maximalizálása és állandósítása
  • a helyi biztonság általános növelése a két közösségen belül
  • a két helyi közösség lakosságának védelmét célzó intézkedések hatékonyságának növelése a migráció jellegzetes szabálysértései és bűncselekményeivel szemben- csempészet, emberkereskedelem, irathamisítás, stb.
  • a két régió jogszabályainak jellegzetességeiről történő azonnali vagy valós idejű tájékoztatás(Bihor, Románia és Hajdú-Bihar, Magyarország)
  • a tranzit jellegű, bármilyen bűncselekménytípus megelőzési műveleteinek hatékonyságának növelése a Bihor-Hajdú Bihar ikerközösségekben
  • az európai tapasztalat sikeres behozatala és annak alkalmazása a két közösségben
  • az ebben résztvevő intézményekkel való kapcsolatok megerősítése, az emberi jogok védelmi tevékenységében

C. Egyébb nemzetközi projektek:

A jelenlegi projekt folytatása a ”Tükörrendszer az operatív adatátadásra ” projektnek, melyet az Európai Únió finanszírozott a Románia-Magyarország Phare CBC 2005/ Interreg III A programmal- Határon átnyúló együttműködés kezdeményezése, 2.3 intézkedés- Intézmények és közösségek közötti együttműködés bátorítása. A projekt “people to people” típusú és a RO 2005/017-536.01.01.02.17 grant-szerződés által volt finanszírozva.

A projekt költségvetése 49.010 EUR volt, amelyből 44.109 EUR-t képezett a lekért és megkapott hozzájárulás, 4.901 EUR volt a Bihar Megyei Rendőrkapitányság saját finanszírozási hozzájárulása. 12 hónapos lefutási ideje volt.

A projekt célja egy olyan informatikai rendszer kialakítása volt, mellyel stabilizálják az információáramlatot a két intézmény között, az adatokat és információkat valós és hasznos időben használják, ezáltal pénzügyi megtakarítást elérve az adózók javára. A közvetlen következménye egy gyors és hatékony tapasztalatcsere lehetősége volt, amely eredetileg nehézkesen működött.

Továbbá, a Bihar Megyei Rendőrkapitányság az alábbi események részese volt:

  • Részt vett 2016 május 23-26 között a Hollandia-i Amsztredamban a ”Smurfer: Follow the Money!” nemzetközi pénzügyi nyomozási gyakorlatban, mely a FIOD Hollandia és ENLETS által menedzselt SRE- Security Research Event projekt része.
  • Részt vett 2016 január 18-21 között a Hollandia-i Driebergen-ben a Joint Value nemzetközi pénzügyi nyomozási műhelyben, mely a FIOD Hollandia által menedzselt SRE- Security Research Event projekt része.

-Részt vett 2015 április 14-16 között Magyarországon, Budapesten a RAILEX gyakorlaton, mely a RAIPOL európai munkacsoport része

Megszakítás