Info Point RO

INFORMATII UTILE:

Punctul de informare oferă informații în domeniul migrației pentru comunitățile afectate din regiunea Bihor-Hajdu-Bihar.

Migrația care este o consecință a liberei circulații a persoanelor în regiunea Bihor-Hajdu-Bihar este un fenomen care scapă statisticilor oficiale, deși influențează aspecte importante ale societății. Diagnoza privind migrația care va fi elaborată în cadrul proiectului va oferi o imagine actualizată asupra fenomenului migrației, astfel încât factorii de decizie să poată dispune de instrumentele necesare pentru luarea deciziilor corecte pentru dezvoltarea regiunii. Diagnoza se va concentra asupra zonelor din apropierea frontierei, asupra zonelor despre care se știe că au fluxuri migratorii semnificative, precum și asupra municipiului Oradea.

Informațiile dedicate persoanelor care trăiesc în regiunile de frontieră, afectate de migrația ilegală, sunt puține. De asemenea, sunt necesare informații referitoare la prevenirea criminalității transfrontaliere adresate grupurilor vulnerabile relevante. Acestea vor fi dedicate, pe de o parte, persoanelor afectate de migrația ilegală care locuiesc în zona de frontieră. Pe de altă parte, activitățile de informare vor fi dedicate grupurilor vulnerabile la criminalitatea transfrontalieră, precum femeile predispuse la trafic și persoanele care ar putea fi afectate de alte activități ilegale.

Sari la conținut