Condiții de călătorie – cetățeni români

Înainte de plecarea în străinătate, va recomandăm sa contactați ambasada statului în care veți efectua călătoria, precum și ambasadele țărilor de tranzit pentru obținerea de informații suplimentare referitoare la legislația locală (http://www.mae.ro/foreign-missions). De asemenea, condițiile speciale de călătorie în statele de destinație le puteți afla de la reprezentanțele diplomatice românești din străinătate (http://www.mae.ro/travel-conditions).

Condiții generale de călătorie în statele membre ale Uniunii Europene, Spațiului Schengen și Spațiului Economic European Cetățenii români pot călători în statele membre ale Uniunii Europene, Spațiului Schengen și Spațiului Economic European, în următoarele condiții:

 • la trecerea frontierei, prin punctele de trecere deschise traficului internațional, se legitimează cu cartea de identitate sau pașaportul valabile (vezi lista statelor care permit intrarea în țara pe baza cărții de identitate);
 • nu se află în niciunul din cazurile de limitare a exercitării dreptului la libera circulație în străinătate.

Ca cetățeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, românii beneficiază de un control minim la trecerea frontierei, ce constă într-o verificare rapidă și imediată a documentelor de călătorie pentru stabilirea identității. Controlul se efectuează pe culoarul (culoarele) special amenajat – pentru cetățeni U.E. și S.E.E. – iar, la final, Poliția de Frontieră nu aplică, în documentul de călătorie, ștampila de intrare / ieșire în / din țară. Aici

Într-o manieră aleatorie ori în baza unor analize de risc, polițiștii de frontieră pot efectua controale mai riguroase / suplimentare asupra persoanelor și mijloacelor de transport / obiectelor acestora, respectându-se întotdeauna prevederile legislației în vigoare.

Dacă se constată ca nu sunt îndeplinite condițiile de ieșire din țara, șeful punctului de trecere a frontierei dispune întreruperea călătoriei. Membri de familie ai cetățenilor români, care nu sunt cetățeni ai Uniunii Europene, pot ieși de pe teritoriul României în baza unui pașaport valabil și a vizei de intrare, cu excepția cazurilor în care obligativitatea vizei este desființată în condițiile legii.

Membrul de familie care nu este cetățean al Uniunii Europene, dar este în posesia unui document valabil, care atestă rezidența pe teritoriul unui stat membru (în calitate de membru de familie al unui cetățean U.E.), este scutit de obligativitatea obținerii unei vize. În cazul cetățenilor români minori, ieșirea din țară se face cu respectarea prevederilor Legii 248/2005. P.F.R. recomandă respectarea termenului de ședere în statele de destinație, precum și documentarea prealabilă, la reprezentanțele diplomatice ale acestor țări din România, cu privire la condițiile particulare de intrare și ședere în fiecare dintre aceste state.

Lista statelor membre U.E., Schengen si S.E.E.:

Cele 28 state membre ale Uniunii Europene sunt: Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Croația, Danemarca, Estonia, Franța, Finlanda, Germania, Grecia, Italia, Irlanda, Luxemburg, Letonia, Lituania, Malta, Olanda, Portugalia, Polonia, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, România, Spania, Suedia, Slovacia, Slovenia, Ungaria.

Cele 26 state membre ale Spațiului Schengen sunt: Austria, Belgia, Cehia, Danemarca, Elveția, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Islanda, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburg, Malta, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria.

Lista statelor care permit intrarea pe baza cărții de identitate: Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Croația, Danemarca, Elveția, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Norvergia, Olanda, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria Termenul legal de ședere Definiții Informații suplimentare despre condițiile de călatorie în Europa

Termenul legal de sedere

Cetățenii români – ca cetățeni ai unui stat membru al Uniunii Europene – se bucură de dreptul comunitar al liberei circulații. Conform Directivei 2004/38/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind dreptul la libera circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora (art. 6, alin. 1), romanii au „dreptul de ședere pe teritoriul altui stat membru pe o perioadă de cel mult trei luni, fără nici o altă condiție sau formalitate în afara cerinței de a deține o carte de identitate valabilă sau un pașaport valabil”. Pentru o ședere mai mare de trei luni, persoanele trebuie să își reglementeze situația, în conformitate cu legislația statului în care se află.

În tarile membre ale Spațiului Schengen, cetățenii români au dreptul legal de ședere o perioadă de 90 zile în orice interval de 6 luni, potrivit Codului Frontierelor Schengen. Pot fi făcute mai multe călătorii în acest interval, dar totalul zilelor de ședere nu trebuie să depășească 90.

După consumarea celor 90 zile, cetățeanul român are obligația de a părăsi Spațiul Schengen.

Definiții

 • Persoanele care se bucură de dreptul comunitar al liberei circulații sunt cetățenii Statelor Membre ale Uniunii Europene și țărilor Spațiului Economic European, precum și membrii familiilor acestora, indiferent de naționalitatea acestora, care-i însoțesc sau li se alătura;
 • Cetățean al Uniunii Europene – orice persoană care are cetățenia unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene;
 • Stat membru – stat membru al Uniunii Europene;
 • Membru de familie:
  • soțul sau soția;
  • descendenții în linie directă, indiferent de cetățenie, care nu au împlinit vârsta de 21 de ani sau care se afla în întreținerea cetățeanului Uniunii Europene, precum și cei ai soțului / soției;
  • ascendenții în linie directă, indiferent de cetățenie, care se afla în întreținerea cetățeanului Uniunii Europene, precum și cei ai soțului / soției;
 • Drept de rezidență – dreptul cetățeanului Uniunii Europene de a rămâne și de a locui pe teritoriul României, în condițiile legii;
 • Rezident – cetățean al Uniunii Europene sau membrul de familie al acestuia care își exercită dreptul la libera circulație și rezidența pe teritoriul României, în condițiile legii;
 • Persoana aflată în întreținere – orice alt membru de familie, indiferent de cetățenie, care nu se încadrează în definiția prevăzută la pct. 4 și care, în țara de origine ori de proveniență, se află în întreținerea sau gospodărește împreună cu cetățeanul Uniunii Europene ori se află în situația în care, din motive medicale grave, este necesară asistența personală a acestuia;
 • Partener – persoana care conviețuiește cu cetățeanul Uniunii Europene, dacă parteneriatul este înregistrat conform legii din statul membru de origine ori de proveniența sau, în cazul în care parteneriatul nu este înregistrat, relația de conviețuire poate fi dovedită.

Sari la conținut