Inspectoratul de Poliție Județean Bihor

A.   Experiență:

I.P.J. Bihor dispune de personal propriu specializat în domeniul prevenirii și combaterii criminalității și menținerii ordinii publice, prezintă stabilitate instituțională și este principalul pion al serviciului public pentru comunitate. Instituția beneficiază de fonduri bugetare pentru activitatea sa, iar acest proiect vine ca o completare a susținerii financiare și operaționale destinate instituției.

Proiectul SAFE BORDER, SAFER LIFE – ROHU 183 se adresează unei nevoi comunitare foarte bine identificate prin prioritățile programului, respectiv intensificarea cooperării transfrontaliere între cetățeni și instituții, care, prin activitățile propuse prin program,  pe viitor, va aduce un plus de susținere față de activitatea de deservire a comunității și siguranță a acesteia, în proiect fiind implicate toate autoritățile responsabile pe domeniu.

Datorită amplasării într-o zonă de tranzit, în condiţiile frontierelor deschise către spaţiul UE și a creșterii importante a migrației, a crescut și activitatea infracţională, cu impact asupra comunităţilor din regiunea Bihor – Hajdu Bihar. Prevenirea victimizării cetăţenilor, cât şi rezolvarea operativă a cazuisticii infracţionale, evaluarea trendurilor aduse de dezvoltarea migrației și a impactului acestora asupra societății presupun intervenţia autorităților responsabile, printre care și IPJ BH.

Prin participarea drept partener în ”SAFE BORDER; SAFER LIFE”, se optimizează colaborarea dintre reprezentanții instituționali regionali români și  unguri, care manageriază siguranța celor două comunități. Mai mult, proiectul aduce un plus colaborării dintre IPJ Bihor şi Căpitănia de Poliţie Hajdu Bihar, iniţiată în anul 2001, printr-un simplu protocol de colaborare la nivel organizaţional, care, acum, este dezvoltat și cuprinde și ceilalți actori principali: Prefectura Bihor și Poliția de Frontieră Oradea, pentru maximă acoperire a responsabilităților.

B.   Beneficii :

Au fost îndeplinite nevoi concrete, în beneficiul comunităților: formarea personalului în domeniul prevenirii şi combaterii infracţionalităţii, printr-o serie de instruiri şi exerciții comune și îmbunătățirea capacității manageriale şi profesionale a acestuia, accelerarea schimbului informaţional interinstituţional, pentru contracararea oricăror amenințări.

Rezultatele proiectului au fost evidente:

  • Dezvoltarea, maximizarea şi permanentizarea contactului facil între cele două comunităţi locale
  • Creşterea gradului de siguranţă locală, în general, în cadrul celor două comunităţi
  • Creşterea eficienţei măsurilor de protejare a populaţiei celor două comunităţi locale faţă de contravenţii sau infracţiuni specifice  migrației – contrabandă, trafic de persoane, fals de acte, etc
  • Informare imediată sau în timpi reali asupra specificităţii legislative a celor două regiuni (Bihor, România şi Hajdu – Bihar, Ungaria)
  • Creşterea eficacităţii acţiunilor de prevenire a oricărui tip de  criminalitate voiageră (de tranzit) în comunităţile gemene Bihor – Hajdu Bihar
  • Importul de experienţă europeană reuşită şi implementarea sa în cele două comunităţi
  • Întărirea relaţiilor cu alte instituţii implicate în acest domeniu, cu activitate în apărarea şi protejarea drepturilor omului

C.   Alte proiecte internaționale :

Actualul proiect vine ca o continuare a proiectului “Reţea oglindă pentru transfer operativ şi operaţional de date”, care a fost finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Romania – Ungaria Phare CBC 2005 / Interreg III A – Promovarea iniţiativelor de cooperare transfrontalieră, Măsura 2.3 – Încurajarea cooperării dintre instituţii şi comunităţi. Proiectul este de tipul “people to people” și a fost finanțat prin contractul de grant RO 2005 / 017 – 536.01.01.02.17.

Bugetul proiectului a fost de 49.010 EUR, din care 44.109 EUR contribuţie solicitată şi acordată şi 4.901 EUR contribuţia financiară proprie a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bihor.  A avut o perioadă de implementare de 12 luni.

Proiectul a urmărit dezvoltarea unui sistem informatic prin care să se stabilizeze fluxul de informaţii dintre cele două instituţii, datele şi informaţiile să fie fi utilizate în timpi reali şi utili şi, astfel, realizarea de economii financiare în beneficiul contribuabililor. Urmarea directă s-a materializat în oportunitatea unui schimb de experienţă rapid şi eficient, care, inițial, se derula în mod anevoios.

De asemenea, IPJ Bihor a fost parte a următoarelor, recente, evenimente :

  • Participant, 23 – 26 mai 2016, la Amsterdam, Olanda în cadrul exercițiului multinațional de investigare financiară ”Smurfer: Follow the Money!”, parte a proiectului SRE- Security Research Event, manageriat de FIOD Olanda și ENLETS
  • Participant, 18 – 21 ianuarie 2016, la Driebergen, Olanda, în cadrul atelierului internațional pe investigare financiară Joint Value, parte a proiectului SRE- Security Research Event, manageriat de FIOD Olanda
  • Participant, 14 – 16 aprilie 2015, Budapesta, Ungaria, la exercițiul RAILEX, parte a grupului de lucru european RAIPOL
Sari la conținut