Instituția Prefectului – Județul Bihor

În conformitate cu prevederile Constituţiei României, a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi a Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, administraţia publică în unităţile administrativ-teritoriale se întemeiază pe principiile descentralizării, autonomiei locale şi deconcentrării serviciilor publice.

Prefectul este reprezentantul Guvernului pe plan local şi conduce serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ- teritoriale.

Prefectul este garantul respectării legii şi a ordinii publice la nivel local.

Legislația principală în baza căreia acționează Prefectul și Instituția Prefectului este:

  • Constituția României (publicată în Monitorul Oficial, Partea I-a, nr. 767/ 31 octombrie 2003) 
  • OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ
  • Legea  nr. 554 din 2 decembrie 2004 a contenciosului administrativ

Obiectivele strategice ale instituției sunt cele prevăzute în Planul de activități al Instituției Prefectului județul Bihor în realizarea obiectivelor operaționale 2015-2020:

  • Creşterea gradului de asigurare a legalităţii în judeţul Bihor
  • Întărirea climatului de pace socială şi a comunicării la nivel instituţional şi social
  • Dezvoltarea managementului instituțional
Sari la conținut